جدول زمانی و نکات مهم
  • مهلت ثبت نام : مهلت ثبت نام از روز شنبه 7 تیر ماه  1399 شروع و تا پایان روز  سه شنبه  10 تیر ماه 1399 می باشد
  • توجه ویژه : در طی مراحل ثبت نام از کلیک برروی دکمه Back مرورگر خود و باز کردن بیش از یک صفحه مرور گر برروی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید در غیر اینصورت به صفحه اصلی بازگشته و مراحل ثبت نام را دوباره انجام دهید
  • توجه ویژه : ثبت نام  شما فقط وقتی تکمیل گردیده است که در مراحل ثبت نام در یک صفحه مجزا از سیستم ثبت نام شماره پرونده  6 رقمی و کد رهگیری 16 رقمی دریافت نمایید.

© 2017 Sanjesh Organization, All rights reserved