ثبت نام آزمـــون هاي آمــادگي تـسلّط (ويژه داوطلبان كارشناسي ارشد)
کد رشته امتحانی
عنوان رشته امتحانی کد رشته
مجموعه حقوق 1126
(مجموعه روان شناسی (1 1133
مجموعه مدیریت 1142
مجموعه مهندسی برق 1251
مجموعه مهندسی عمران 1264
مجموعه مهندسی مکانیک 1267
مجموعه مهندسی کامپیوتر 1277

قبلا ثبت نام نموده ام

توجه ویژه

- در هنگام وارد کردن اطلاعات فارسی، زبان کيبورد سيستم خود را به EN انگلیسی تغيير دهيد.