مشاهده و چاپ اطلاعات

چنانچه قبلا از طريق اين سايت براي شرکت در آزمون ثبت نام کرده ايد، مي توانيد با وارد کردن اطلاعات زير، اطلاعات ثبت شده را مشاهده کرده و از آن پرينت تهيه کنيد
شماره پرونده/سريال کارت
رمز عبور
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی
شماره پرونده/سريال کارت
شماره رهگيري ثبت نام
عبارت امنیتی
اگر كد امنيتي را مشاهده نمي كنيد از دكمه كناري جهت رفرش استفاده نماييد
© 2017 Sanjesh Organization, All rights reserved